ค่าบริการรถขนย้าย,รถรับจ้าง / Fee Rate
         กรุณาติดต่อเราเพื่อสอบถามค่าบริการ / Please contact us
      โทร / Call : 089-9535471 ชอ.บริการขนย้าย
      อีเมล / E-mail : transporter_world@hotmail.com